Tips om trädfällning

I mitt fritidshus ute i naturen spenderar jag mycket tid och kom att tänka på det här med trädfällningar. I den här inlägget får du bakgrundsinformation om trädfällning, inklusive riskfaktorer och trädslag. Fokus ligger på trädfällning i Torsby.

Behöver du någon som fäller träd kan du alltid vända dig till något företag som är professionellt inom området. Riskfaktorer för trädfällning.

Men först vilka är riskfaktorerna för trädfällning? Trädslaget spelar en viktig roll för trädfällning. Vissa trädslag är mer känsliga för skador vid trädfällning än andra. Även fallets styrka, väderförhållandena och platsen har betydelse för hur farligt det är. Fortsätt att läsa det här inlägget för mer information om dessa faktorer.

Lättare jordar ökar risken för trädskador vid trädfällning 

Trädslag och jordart

Trädslaget har en stor roll vid trädfällning eftersom vissa trädslag står bättre emot trädfällning än andra. Ett bra exempel är gran, som är mycket tålig mot trädfällning jämfört med granar och tallar.

Marken spelar också en roll vid trädfällning. Jordar med bättre kvalitet ger upphov till trädslag som klarar av trädfällning bättre än trädslag som växer på sämre jordar.

Plats och risk för trädfällning

Den sista faktorn som påverkar trädfällningen är platsen, eftersom olika typer av terräng medför olika risker för trädfällning: Träd som faller snett innebär större risker för trädskador än träd som faller rakt ner (träd som faller på plan mark). Sluttningar kan öka risken för trädskador eftersom de gör det svårare att kontrollera var träden kommer att landa. Även här gäller detta främst lättare jordar, men vissa typer av sluttningar kan vara riskabla även om du har tyngre jordar, t.ex. sanddyner. Hoppas ni tyckte detta var ett bra inlägg och om ni vill så får ni gärna dela det här inlägget med alla ni känner som kan behöva trädfällning.